Kokouksen pöytäkirja

Metal Club Mökän vaalikokous

Aika ja paikka:
Perjantai 29.11.2002 klo 19.00, TKY:n saunatila Gorsu

Läsnä


Esityslista
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2003
 6. Sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta
 7. Kerhon toimihenkilöiden valinta toimikaudeksi 2003
 8. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta
 9. Ilmoitusasiat
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen


1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi kerhon puheenjohtaja Toni Poikonen kello 19:23


2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi


3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toni Poikonen

3.2 Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Hannu-Pekka Poikonen

3.3 Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Torkkel ja Thomas Sandvik

3.4 Ääntenlaskijoiden valinta
Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa


4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.


5. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2003
Puheenjohtajaksi kaudelle 2003 valittiin Thomas Sandvik


6. Sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta

6.1 Sihteerin valinta
Sihteeriksi kaudelle 2003 valittiin Matti Dahlbom (poissaolevana)

6.2 Rahastonhoitajan valinta
Rahastonhoitajaksi kaudelle 2003 valittiin Miika Järvenpää (poissaolevana)

6.3 Hallituksen jäseniksi kaudelle 2003 valittiin


7. Kerhon toimihenkilöiden valinta toimikaudeksi 2003
Toimihenkilöt kaudelle 2003


8. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta
Tilintarkastajajiksi kaudelle 2003 valitiin


9. Ilmoitusasiat


10. Muut esille tulevat asiat


11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.53